Sterke gewassen en een schone sloot

Bollentelers WaterWijs brengt de beste en nieuwste bodem-, water- en bemestingskennis bij alle kwekers in de Bollenstreek.

Een project van Delphy, met steun van andere specialisten en KAVB.

Proef met biostimulanten in tulp

Diverse biostimulanten worden getest op de proeftuin van Delphy in Lisse. Bekijk de uitleg over de proef.

Interessant: E-book Groenbemesters

  • Alle tips overzichtelijk bij elkaar
  • Voordelen en aandachtspunten
  • Beheer

Bekijk onze tips!

Bijvoorbeeld over:

  • Regelbare drainage
  • Inspelen op droogte en regen
  • Organisch bemesten binnen de fosfaatnormen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen