Aanmelden voor Tips en Nieuws van Bollentelers WaterWijs

Hier kun je je inschrijven voor onze Tips-en-Nieuws-mails. Je krijgt dan informatie over uitgekiende bemesting, sterke groenbemesters, en de waterhuishouding in grond en sloot. Ook krijg je uitnodigingen voor veldbezoeken, excursies en kennisdagen, en lees je wat er speelt rond bodem, water en bemesting in de Bollenstreek. 

Mogen we je naam, vestigingsplaats en mailadres?

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen