Over BWW

In dit project krijgen bollentelers uit de Duin- en Bollenstreek nieuwe kennis aangereikt over watermanagement en organische stof.

Waarom?

 • De fosfaatconcentraties in grond- en oppervlaktewater zijn te hoog in het gebied: wat kun je als teler bijdragen aan oplossingen?
 • De bodemvruchtbaarheid daalt doordat er te weinig organische stof bemest wordt. Dan dreigt ook verstuiving. Daardoor kan de opbrengst verminderen.
 • Door klimaatverandering neemt de kans op watertekort voor de teelt toe.

Wat willen we bereiken?

 • Inzichten bieden, hoe je als teler zelf kunt werken aan verbetering waterkwaliteit. De focus ligt op het verminderen van emissie van fosfaat, met behoud van een mooi teeltresultaat.
 • Oplossingen bieden waarmee de bodem vruchtbaar gehouden kan worden, zodat gewassen gezond zijn en goed groeien.

Wat gaan we doen?

Resultaten uit praktijkprojecten met nieuwe teelttechnieken worden overgedragen via:

 • Onze tips voor bemesting, groenbemesters, grondbewerking en waterhuishouding. Die worden elke twee weken verstuurd. (aanmelden kan hieronder).
 • Teeltgerichte studiegroepen, met onderwerpen als organische stofbalans en organische stof- en
  watermanagement
 • Begeleiden van innovatieve oplossingen op praktijkbedrijven en het opstellen van uitgekiende bemestingsplannen
 • Veldbezoeken aan praktijkbedrijven, kennisdagen en excursies

En verder…

Het project loopt van 2018 t/m 2020. Het wordt uitgevoerd door Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen en KAVB. Kijk HIER wie er aan het project werken. De financiering komt van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen