Auteur: Leontine Langner

Uitspoeling van voedingstoffen

In de bollenteelt begint het gebruik van vochtsensoren door te breken. De sensoren meten oa de veldcapaciteit. De veldcapaciteit is de hoeveelheid water die een verzadigde bodem na 2 à 3 dagen tegen de zwaartekracht in nog kan vasthouden. De veldcapaciteit is in de bollenteelt van belang in verband...

Lees verder

Mestplan 2019

Maak voor het zomerseizoen een goed mestplan. Slim kiezen is belangrijk om voldoende organische stof aan te voeren. GFT-compost is daarbij de beste keuze. Wissel GFT-compost af met een dierlijke mest. In het project Beter Organisch Bemesten is gebleken dat dikke fractie mest daarvoor een prima product...

bemesting, compost, mestplan

Lees verder

Stikstofnawerking van groenbemesters

Het soort groenbemester en tijdstip van onderwerken van groenbemesters heeft invloed op de mate stikstof die nageleverd kan worden voor het volgende gewas.  In kg N/ha: Type groenbemester Ontwikkeling Onderwerken in herfst zonder N-min Onderwerken in voorjaar Kruisbloemigen Licht 15 20 Zwaar 30 40 Vlinderbloemigen Licht 30 30 Zwaar 60 60 Grasachtigen Licht 15 20 Zwaar 60 40 Bij...

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen