Categorie: Tips

Regelmatig worden nieuwe tips toegevoegd. Op de hoogte blijven? schrijf je in voor tips en nieuws in je mailbox (onderaan de pagina).

Uitspoeling van voedingstoffen

In de bollenteelt begint het gebruik van vochtsensoren door te breken. De sensoren meten oa de veldcapaciteit. De veldcapaciteit is de hoeveelheid water die een verzadigde bodem na 2 à 3 dagen tegen de zwaartekracht in nog kan vasthouden. De veldcapaciteit is in de bollenteelt van belang in verband...

Lees verder

Mestplan 2019

Maak voor het zomerseizoen een goed mestplan. Slim kiezen is belangrijk om voldoende organische stof aan te voeren. GFT-compost is daarbij de beste keuze. Wissel GFT-compost af met een dierlijke mest. In het project Beter Organisch Bemesten is gebleken dat dikke fractie mest daarvoor een prima product...

bemesting, compost, mestplan

Lees verder

Stikstofnawerking van groenbemesters

Het soort groenbemester en tijdstip van onderwerken van groenbemesters heeft invloed op de mate stikstof die nageleverd kan worden voor het volgende gewas.  In kg N/ha: Type groenbemester Ontwikkeling Onderwerken in herfst zonder N-min Onderwerken in voorjaar Kruisbloemigen Licht 15 20 Zwaar 30 40 Vlinderbloemigen Licht 30 30 Zwaar 60 60 Grasachtigen Licht 15 20 Zwaar 60 40 Bij...

Lees verder

Het doel van grondbewerking

Het doel van een grondbewerking is het onderwerken van aanwezig onkruid, organische mest en gewasresten (pas op voor te veel groene massa), een goede beworteling mogelijk maken, het waterbergend vermogen van de grond vergroten, voor een goed plantbed zorgen en een eventuele verdichting opheffen. Grondbewerking...

bodem, grondbewerking, tips

Lees verder

Zo bewerk je zandgrond

Bodemstructuur is de basis voor gezonde teelt Afgelopen seizoen is het weer pijnlijk duidelijk geworden dat een goede structuur essentieel is voor een goede groei. Door het vochtige najaar van 2017 liet de structuur te wensen over. Naast waterschade waren de gewassen door de structuurproblemen gevoeliger...

Lees verder

Ecoploeg gedemonstreerd op bollenzandgrond

Delphy Bloembollen gaf op 20 september een demonstratie ecoploegen in bollengrond, tijdens de open dag op de proeftuin in Lisse. De Ovlac Eco-ploeg was voor de eerste keer in de Duin- en Bollenstreek te zien. De ploeg rijdt niet in de ploegveur. De ploegdiepte kan variëren van 5 tot 35 cm. In de video...

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen