Overzicht van de demo’s

Hier worden nieuwe meststoffen, groenbemesters en grondbewerking getest op praktijkschaal. Meestal is dat bij bollentelers, een enkele keer op het proefveld van Delphy in Lisse. Tijdens het groeiseizoen zijn er open dagen. De proeven van 2019 worden binnenkort toegevoegd, en aangekondigd in onze mailing.

Demo biostimulanten

op de Delphy proeftuin in Lisse

Deze proef gaat over biostimulanten in tulp. Bekijk de video voor meer uitleg.

Compostproef met meerdere bolgewassen

met gecomposteerd bollenafval

Wat is het effect op de gewassen. Bekijk de video.

Demo Groenbemesters

op de Delphy proeftuin in Lisse

Groenbemesters brengen aanzienlijke hoeveelheden organische stof in de grond, en zijn nodig om de jaarlijkse afbraak te compenseren. In 2018 zijn op de Delphy-proeftuin in Lisse verschillende nieuwe groenbemesters getest, in vergelijking met japanse haver.

Demonstratie ecoploeg

bij de open dag 20 sep 2018

Delphy Bloembollen gaf op 20 september een demonstratie ecoploegen in bollengrond, tijdens de open dag op de proeftuin in Lisse. De Ovlac Eco-ploeg was voor de eerste keer in de Duin- en Bollenstreek te zien. In 2019 hopen we deze ploeg bij een van de bedrijven in de Duin- en Bollenstreek in te zetten.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen