Het doel van grondbewerking

Het doel van een grondbewerking is het onderwerken van aanwezig onkruid, organische mest en gewasresten (pas op voor te veel groene massa), een goede beworteling mogelijk maken, het waterbergend vermogen van de grond vergroten, voor een goed plantbed zorgen en een eventuele verdichting opheffen.

Grondbewerking is een noodzakelijk kwaad, er kleven namelijk ook nadelen aan. Grondbewerking verstoort het bodemleven, de microaggregaten en de stabiliteit van de grond. Daarnaast komt er extra zuurstof in de grond, wat de afbraak van organische stof stimuleert. Bij (extra) diepe grondbewerking komt er steriele grond naar boven, waardoor ‘pioniers’ als Pythium meer kans krijgen.

Denk dus goed na voordat u een grondbewerking uitvoert. Verlies nooit het doel wat u met de grondbewerking wil bereiken uit het oog.

Groet Guus Braam

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen