Mestplan 2019

Maak voor het zomerseizoen een goed mestplan. Slim kiezen is belangrijk om voldoende organische stof aan te voeren. GFT-compost is daarbij de beste keuze. Wissel GFT-compost af met een dierlijke mest. In het project Beter Organisch Bemesten is gebleken dat dikke fractie mest daarvoor een prima product is. In onderstaande tabel staan de diverse organische meststoffen, aanvoer totaal organische stof en kosten/ha bij 50 kg P2O5 /ha.

 

Meststof Ton/ha m3/ha Materiaal

kosten/ha

Uitrijden

kosten/ha

Totaal

kosten/ha

Org.stof

in ton/ha

Org.stof

€/ton

Top Organic 2,4 x € 745 € 100 € 845 1,4 € 604
of Drijfmest 25 25 € 0 € 0 € 0 1,5  € 0
of Stalmest 13 15 € 105 € 60 € 165 2,0 € 85
of Champost 12 20 € 0 € 80 € 80 2,5 € 32
of Dikke fractie mest 14 21 € 0 € 84 € 84 3,2 € 26
of Natuurcompost 30 33 € 180 € 132 € 312 4,5 € 69
of GFT-compost 30 33 € 180 € 132 € 312 7,5 € 42

Conclusie: Met GFT-compost wordt veel organische stof aangevoerd (7,5 ton o.s./ha!) en kost € 38 per ton organische stof. Wissel GFT-compost af met een dierlijke mest. Dikke fractie mest is daar een prima product voor. Met drijfmest en organische mestkorrels wordt weinig organische stof aangevoerd (1,5 ton o.s./ha).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen