Stikstofnawerking van groenbemesters

Het soort groenbemester en tijdstip van onderwerken van groenbemesters heeft invloed op de mate stikstof die nageleverd kan worden voor het volgende gewas.  In kg N/ha:

Type groenbemester Ontwikkeling Onderwerken in herfst zonder N-min Onderwerken in voorjaar
Kruisbloemigen Licht 15 20
Zwaar 30 40
Vlinderbloemigen Licht 30 30
Zwaar 60 60
Grasachtigen Licht 15 20
Zwaar 60 40
  • Bij mengsels zelf een inschatting maken op basis van de verdeling aan type groenbemester.
  • Reeds bevroren of vroeg afgeklepelde niet-grasachtige groenbemesters toegepast voor zomerbloeiende bolgewassen, hebben een N-werking die vergelijkbaar is aan onderwerken in de herfst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen