Tag: mestplan

Mestplan 2019

Maak voor het zomerseizoen een goed mestplan. Slim kiezen is belangrijk om voldoende organische stof aan te voeren. GFT-compost is daarbij de beste keuze. Wissel GFT-compost af met een dierlijke mest. In het project Beter Organisch Bemesten is gebleken dat dikke fractie mest daarvoor een prima product...

bemesting, compost, mestplan

Lees verder

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen