Uitspoeling van voedingstoffen

In de bollenteelt begint het gebruik van vochtsensoren door te breken. De sensoren meten oa de veldcapaciteit. De veldcapaciteit is de hoeveelheid water die een verzadigde bodem na 2 à 3 dagen tegen de zwaartekracht in nog kan vasthouden. De veldcapaciteit is in de bollenteelt van belang in verband met de watervoorziening van het gewas. Deze bepaalt de beschikbaarheid voor de plant van in water oplosbare voedingsstoffen, de uitspoeling van voedingsstoffen en de beregening. We hebben een vrij natte periode achter de rug. Via de sensoren is te zien dat de veldcapaciteit al 2 weken is bereikt. In deze situatie spoelen voedingstoffen, zoals stikstof en kalium op zandgronden uit. Aan de andere kant is de winter tot nu toe aan de droge kant geweest en waren de N-, K2O- en B-toestanden gedurende de winter relatief hoog. Het is daarom belangrijk om op zandgronden eind maart de bodemvoorraad in kaart te brengen. Uw Delphy-adviseur kan deze monsters voor u steken. Voordeel hiervan is dat er ook direct door een ander oog naar uw gewas en perceel (bijv. aanwezige kiemonkruiden) wordt gekeken. Bij een tekort is aanvulling gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Bollentelers WaterWijs is een project  van Delphy, met ondersteuning van Anne Marie van Dam Bodem en Groen